اخبار

 
گروه ها     
اول قبلي اجرا بعدي آخر
ارائه نسخه جدید سامانه مدیریت کارکرد 11/13/2015 12:00:29 PM

در راستاي تلاش براي ارتقاء محصولات نرم افزاري شرکت، نسخه جديد از سامانه مديريت کارکرد ماهانه ارائه گرديد. در اين نسخه در کنار افزودن تعدادي گزارش و برطرف نمودن پاره اي از اشکالات گزارش شده، عمده تغيير انجام شده ارتقاء سرعت سامانه است، به نحوي که در قسمت مديريت کارکرد تا 70 درصد شاهد ارتقاء سرعت سامانه در انجام محاسبات مي باشيم.

همچنين در اين نسخه، تغيرات پايه اي به منظور پشتيباني از گردش درخواست هاي نيروهاي Task Force اعمال گرديده است، به نحوي که به زودي اين امکان نيز در ويرايش جديد، در دسترس کاربران عزيز قرار خواهد گرفت.

با سپاس از همراهي هميشگي شما

بخش توسعه سامانه هاي اطلاعاتي

 
ایجاد شده به وسیلهsh.sotoudeh در 11/13/2015 12:00:29 PM
ادامه
برنامه زماني تازه ها
اول قبلي اجرا بعدي آخر