اخبار

 
گروه ها     
اول قبلي اجرا بعدي آخر
نسخه جدید سایت NHTC 2/9/2014 7:25:19 PM

همکاران گرامي،

بدين وسيله به اطلاع مي رساند نسخه بتا وب سايت جديد سازمان فن آوري هاي برتر ناموران آماده بهره برداري مي باشد. اين سايت تحت محيط sharepoint طراحي شده و همکاران سازمان امکان ورود به سايت را خواهند داشت. با ورود به سايت امکان دسترسي به زير سايت ها که به دپارتمان هاي مختلف سازمان تعلق دارند وجود خواهد داشت.

هر دپارتمان که مايل به راه اندازي زير سايت مي باشد مي تواند با اخذ مجوز هاي لازم سازماني تقاضاي خود را به بخش توسعه سامانه هاي اطلاعاتي ارائه نمايد.

 
ایجاد شده به وسیله در 2/9/2014 7:25:19 PM
ادامه