لیست گزیده مشتریان

گزیده مشتریان

گسترش فناوریهای ناموران از بدو پیدایش تا کنون، افتخار همکاری با بیش از 32 مجموعه کارفرمایی را در قالب سازمان، نهاد، انجمن، موسسه و شرکتهای پروژه محور مختلف به شرح گزیده لیست زیر را یافته است.

شرکت توسعه آب و نیروی ایران
شرکت توسعه آب و نیروی ایران
شرکت مادر تخصصی توانیر
شرکت مادر تخصصی توانیر
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
مهندسین مشاور ناموران
مهندسین مشاور ناموران
شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی
شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی
شرکت پالایش نفت اصفهان
شرکت پالایش نفت اصفهان
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبا نور
شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبا نور
شرکت مهندسی و ساخت چمان
شرکت مهندسی و ساخت چمان
شرکت پترو ساخت چهلستون
شرکت پترو ساخت چهلستون
شرکت سرآمد سازان مدیریت داتیس
شرکت سرآمد سازان مدیریت داتیس
شرکت مهندسی بینا افزار
شرکت مهندسی بینا افزار
شرکت دلتا همراه پرداز شرق
شرکت دلتا همراه پرداز شرق
انجمن مدیریت پروژه ایران
انجمن مدیریت پروژه ایران
جامعه مهندسان مشاور ایران
جامعه مهندسان مشاور ایران
شرکت کناف ایران
شرکت کناف ایران
شرکت کولر هوایی آبان
شرکت کولر هوایی آبان
شرک توربینهای گازی خاور میانه
شرک توربینهای گازی خاور میانه
شرکت مهندسی ساخت ناموران صنعت
شرکت مهندسی ساخت ناموران صنعت
شرکت کاسپین
شرکت کاسپین
شرکت سازه صنعت پریس
شرکت سازه صنعت پریس
شرکت پیوند ابزار سایش
شرکت پیوند ابزار سایش
فروشگاه های زنجیره ای رفاه
فروشگاه های زنجیره ای رفاه
شرکت رنو پارس
شرکت رنو پارس
شرکت شبیه سازان فرایند
شرکت شبیه سازان فرایند
شرکت مهندسی تارا
شرکت مهندسی تارا
شرکت تیو انرژی
شرکت تیو انرژی
شرکت ناموران پویش بالادستی
شرکت ناموران پویش بالادستی
شرکت ناموران پژوهش و توسعه
شرکت ناموران پژوهش و توسعه
هفت اقلیم باستان سپید
هفت اقلیم باستان سپید