کلیات - معرفی، تاریخچه، زمینه فعالیت
  /   درباره ما   /   کلیات

معرفی

گسترش فناوریهای برتر ناموران شرکتی است کوچک اما چند بعدی، از گروه شرکتهای مهندسین مشاور ناموران، که در زمینه های مختلف در سازمانهای پروژه محور فعالیت میکند. سازماندهی منعطف،این شرکت را قادر ساخته تا با همکاری شرکای تجاری خود حسب انتظارات کارفرمایان با ترکیب و ظرفیتهای متفاورت در عرصه های مختلف کسب و کار ورود کرده و نقش های متفاوت اعم از مشاور، مجری، ناظر، تأمین کننده، مدرس را بخوبی ایفا نماید.

رشد و بالندگی پروژه های مهندسی در کشور آرمانی است که این شرکت را وا میدارد تا به نوبه خود تلاش نماید با ایجاد جریان سیال اطلاعاتی در سازمانهای پروژه محور، اطلاع صحیح را در زمان مقتضی در اختیار فرد مناسب بگذارد. باور آن است که حصول این مهم، شانس موفقیت سازمانها را به شکل معنی داری افزایش خواهد داد؛ زیرا که:

 اطلاع صحیح حاصل بکارگیری موثر سازوکارهای یکپارچه جمع آوری، پالایش، تحلیل و به روز رسانی اطلاعات در سطح حوزه های عملکردی، پروژه ها و سازمان است.

 زمان مقتضی دلالت بر زمانی است که تحلیل یک اطلاع صحیح، منجر به فعلی مشخص می شود. اعتبار اطلاع، مدت زمان لازم برای تحلیل و تصمیم سازی، سررسید زمانی حصول نتیجه، مدت زمان سازماندهی فعل مناسب همگی در زمان مقتضی ملحوظ است.

 فرد مناسب، فردی است که دانش، مهارت و تجربه لازم برای تحلیل، تصمیم سازی، و بهره گیری از اطلاع صحیح و به موقع را داشته و مصدر افعال صحیح در سازمان خواهد بود. دانش و مهارت این افراد در فرهنگ سازمانی و بهره گیری از فرایندها و رویه های سازمان و ابزارهای در اختیار خلاصه میشود.

زمینه های فعالیت

 • مدیریت کسب و کارهای پروژه محور
  • مدیریت استراتژیک
  • توسعه و بهسازی کسب و کار
  • بلوغ و سرآمدی سازمان
  • سازماندهی دفاتر مدیریت طرحهای سازمان (EPMO) و دفاتر مدیریت استراتزیک (SMO)
  • سامانه های پایش و اندازه گیری عملکرد
  • مدیریت پورتفولیو و برنامه
  • مدیریت مسئولیتهای اجتماعی
 • مدیریت پروژه
  • بهسازی و توسعه سامانه های مدیریت پروژه
  • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • تحلیل و مدیریت ریسک پروژه
  • بهسازی و توسعه سامانه های اطلاعاتی پروژه
  • طرح ریزی دفتر مدیریت پروژه (PMO)
  • مدیریت مستندات پروژه
  • مدیریت تدارکات پروژه
 • فناوری اطلاعات
  • مدیریت اطلاعات سازمانی
  • پیکربندی و معماری
  • توسعه و بهسازی سامانه های اطلاعاتی
  • توسعه و بهسازی زیر ساختار

تاریخپه

شرکت « گسترش فن آوری های برتر ناموران » در پایان سال 1386 در پاسخ به نیاز روز افزون شرکتهای فعال در صنایع بزرگ کشور برای دستیابی به سامانه های پیشرفته اطلاعاتی، از شرکت مادر خود « مهندسین مشاور ناموران » جدا شد. هسته اصلی کارشناسی و مدیریتی این شرکت در آن زمان با بیش از بیست سال فعالیت و کسب تجربه در سازمانهای مهندسی و پروژه محور، در عرصه های مختلف اعم از فناوری اطلاعات، سامانه های اطلاعاتی، امنیت، برق و مخابرات، برنامه ریزی و کنترل پروژه، دفتر مدیریت پروژه، مدیریت ریسک پروژه، تعالی سازمانی و تعالی مدیریت پروژه؛ دانش و مهارتهای اندوخته خود را به عنوان مهمترین آورده خود در ساختار این شرکت به اشتراک گذاردند تا با تکیه بر مجموع این آورده شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران از آغاز متاع قابل عرضه مناسبی برای جامعه هدف خود داشته باشد.

مهندسین مشاور ناموران با بیش از 42 سال تجربه در زمینه مشاوره، مدیریت، طراحی و اجرای پروژه‌های صنایع مختلف، اکنون نامی آشنا در میان شرکتهای پیشرو و فعال در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معادن و فلزات کشور می­باشد. از ابتدای سال 1364 این شرکت با درک نقش راهبردی فن آوری بعنوان یکی از مزایای اصلی رقابت، و تأثیر آن در روند طرح ریزی و اجرای پروژه های صنعتی خود، نسبت به بکارگیری موثر سازوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات همت گمارد.

تحریم تکنولوژیکی کشور و دشواری دستیابی به سامانه ها و تجهیزات مورد نیاز از یک سو و نیاز روز افزون بکارگیری سامانه های اطلاعاتی در پروژه های صنعتی از سوی دیگر باعث شکل گیری حرکت های سامان یافته متنوعی در بخش مهندسی فن آوری اطلاعات این شرکت برای تهیه، تأمین و ایجاد چنین سامانه هایی و نهایتاً نگهداری و پشتیبانی از آنها شد. گستردگی فعالیت‌های این بخش، تنوع تجهیزات و تخصص های گردآوری شده، تجربیات ارزنده اندوخته شده در طول بیش از بیست سال فعالیت و آشنایی پرسنل تابعه با الزامات کسب و کار شرکت‌های فعال در صنایع بزرگ کشور، مخزن دانش غنی و پتانسیل ارزشمندی را بوجود آورد. وجود این توانمندی در کنار نیاز روزافزون شرکت‌های مهندسی کشور به دستیابی به هنگام به فن آوری های پیشرفته، مناسب، بومی‌شده و ساخت یافته فن آوری اطلاعات و دشواری دستیابی به چنین تکنولوژیهایی در بازار کشور و فقدان مشاوران متخصص و آگاه به ضرورت های کاری چنین صنایع بزرگی ، سبب شد تا مهندسین مشاور ناموران اقدام به تأسیس مجموعه‌ای مستقل، تحت نام «گسترش فن آوری های برتر ناموران »نماید.

گسترش فن آوریهای برتر ناموران از بدو تاسیس تلاش نموده است تا در راستای چشم انداز سازمانی خود برای تحقق اهداف و ماموریت های سازمانی مدون شده تلاش نموده و بدین واسطه افتخار همکاری با بیش از 32 مجموعه کارفرمایی را در قالب سازمان، نهاد، انجمن، موسسه و شرکتهای پروژه محور مختلف را یافته است. این شرکت با سازماندهی ویژه خود انعطاف و پویایی لازم برای حضور در عرصه رقابت و تداوم ارائه خدمات را دارا میباشد.