شرکت مهندسی تارا با بیش از دو دهه سابقه اجرایی در صنعت احداث به عنوان یک شرکت پیمانکاری عمومی (GC) در تمامی زمینه ها شامل تامین مالی، مهندسی؛ تدارکات و اجرای پروژه های مختلف در بخش های نیرو، آب و فاضلاب، نفت و گاز و صنایع سنگین با گرایش های ذیل فعالیت می نماید:


شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران ، افتخار دارد تا با ارائه خدمات مشروحه زیر در خدمت مدیریت و کارکنان این شرکت بوده است.