شرکت مهندسین مشاور ناموران یکی از قدیمی ترین و پرسابقه ترین شرکتهای مهندسی مشاور کشور است که ریشه در یک شرکت مهندس مشاور آمریکایی دارد. بعد از انقلاب مدیران و کارشناسان ایرانی این شرکت پرتلاش و با انگیزه ناموران را تأسیس و جای خالی شده شرکتهای خارجی را در طراحی و مهندسی پروژه های صنعت نفت پر کردند. اجرای موفق بیش 250 پروژه در داخل کشور و در منطقه خاور میانه، مبین سخت کوشی و کیفیت خدمات ارائه شده این شرکت است.
ناموران، اولین قدمهای خود را بر محور دانش گسترده کارشناسان خود در زمینه طراحی مفهومی و مهندسی تفضیلی در صنعت نفت برداشت. تا آنجا که امروز، بر اساس دانش و تجربه کسب شده، زمینه کاری خود را به عنوان پیشرو ارائه خدمات جامع EPCM در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و فلزات گسترش داده است.


شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران، افتخار دارد به عنوان یک زیر مجموعه از گروه شرکتهای ناموران از بدو پیدایش خود مسئولیت فناوری اطلاعات شرکت ناموران را بر عهده داشته است. صرفنظر از ساختارهای سخت افزاری و ارتباطی و سامانه های متعدد اطلاعاتی که در طول فعالیت کارشناسان و مدیران هایتک در بخش فناوری اطلاعات ناموران ایجاد شده بود، در زمان جدا شدن از شرکت مادر، تحت قالب ساختار حقوقی هایتک کلیه مسئولیتهای مربوطه را همانند قبل برعهده گرفته و نیز مسئولیت توسعه آنرا در قالب قراردادهای تجاری مستقل بر عهده داشتند.

در این راستا فهرست وار به برخی از خدمات ارائه شده توسط هایتک به شرکت مادر اشاره میشود: