شرکت توربین های گازی خاورمیانه MIGT یکی از شرکتهای تابعه ﮔﺮوﻩ ﺷﺮﮐﺖ هاﯼ ﺗﻮرﺑﻮﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻔﺖ است که در سال 1386 به منظور پشتیبانی قوی تر از مشتریان و عرضه به موقع کالا و ارائه خدمات با بالاترین کیفیت ، مناسبترین قیمت و در چارچوب برنامه زمانبندی توافق شده و همچنین در راستای تعمیق بخش ساخت داخل و افزایش ظرفیت تولید به منظور پاسخگویی به نیاز روز افزون بازار توربو ماشین ها در کشور و با رویکرد و نگاه صادراتی به خدمات و محصولات تولیدی، تاسیس و فعالیت رسمی خود را در سال ۱۳۸۷ آغاز نمود.


شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران، افتخار دارد در زمینه مدلسازی فرایندهای کسب و کار، طراحی طرح سامانه های اطلاعاتی (ISMP) و معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانی (ICTMP) مبتنی بر تفکر راه کار جامع بر اساس متدولوژی 8S2E در خدمت مدیریت و کارشناسان این شرکت معظم بوده است.