شرکت مهندسی معیار صنعت خاور میانه یکی از شرکتهای تابعه هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) است که با هدف به ثمر رساندن حجم عظیمی از سرمایه گذاری‌های آن شرکت در زنجیره فولاد و مس از طریق ارایه خدمات مدیریت طرح، طراحی، مهندسی و نظارت در پروژه ها، در سال 1388 تاسیس شد. ممسکو در طی دوران فعالیت خود، بیش از 25 پروژه بزرگ مقیاس هلدینگ میدکو در حوزه معدن و صنایع معدنی به ویژه در حوزه بالا دست و پایین دست صنایع فولاد و مس را با موفقیت به اتمام رسانده ویا در دست اجرا دارد.


شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران، افتخار دارد تا با ارائه نرم افزارهای مشروحه زیر به این شرکت و ارائه خدمات پشتیبانی عملیاتی و فرایندی از این نرم افزارها در خدمت مدیریت و کارکنان محترم این شرکت بوده است.