شرکت تاسیسات دریایی که در ارزیابی 100 شرکت برتر که توسط سازمان مدیریت صنعتی ارائه میشود حاثز رتبه 88 شده است، از سال 1372 به عنوان نخستین پیمانکار عمومی (GC) فراساحل ایران شناخته میشود.
این شرکت از سال 1382 دامنه فعالیت خود را به عرصه پروژه های بین المللی وسعت داده و هم اکنون با اجرای موفقیت آمیز پروژه های بین المللی متعدد و کسب جوایز بین المللی یکی از پیمانکارارن شناخته شده در عرصه بین المللی است. تا جائیکه سازمان گسترش تجارت، تاسیسات دریایی را به عنوان صادرکننده نمونه سال 85 ایران در عرصه مهندسی معرفی کرد.
تأسیسات دریایی از طریق پروژه پلتفرمهای فاز 14b و 14d وارد عرصه بالادستی شد و نهایتا از سوی وزارت نفت به عنوان یک شرکت تولید و اکتشاف نیز مورد تائید قرارگرفت.


شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران، افتخار دارد در زمینه مدلسازی فرایندهای کسب و کار، طراحی طرح جامع سامانه های اطلاعاتی (ISMP) و معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانی (ICTMP) مبتنی بر تفکر راه کار جامع بر اساس متدولوژی 8S2E در خدمت مدیریت و کارشناسان این شرکت معظم بوده است.