شرکت معدنی و صنعتی گل گهر یکی از 50 شرکت برتر ایران در ارزیابی 100 شرکت برتر است که توسط سازمان مدیریت صنعتی ارزیابی و اعلام میشود. این مجتمع از بزرگترین مجتمع های معدنی کشور است که شامل شش معدن سنگ آهن با ذخیره زمین شناسی بالغ بر 1200 میلیون تن، تأسیسات و کارخانه های استخراج و فراوری سنگ آهن، کنسانتره، سولفور زدایی، بازیابی باطله خشک و تر، گندله سازی، تولید آهن اسفنجی و فولاد است.


شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران، افتخار دارد در زمینه مدلسازی فرایندهای کسب و کار(BPM) به عنوان مشاور و مدرس در خدمت مدیریت و کارشناسان سیستمها، برنامه و بودجه این شرکت معظم بوده است.