شرکت مهندسی و ساخت چمان یکی از شرکتهای معتبر و موفق گروه ناموران است که در زمینه طراحی و تولید پکیج های فرآیندی مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. این شرکت با عملکرد مناسب خود طی سالیان گذشته ضمن جلب حسن اعتماد کارفرمایان محترم در فهرست تأمین کنندگان مورد تأیید وزارت محترم نفت و تمامی سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه های ان قرار گرفته است.

شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران، افتخار داشته است تا به عنوان مشاور ICT و بعضا ارائه خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات در خدمت مدیران و کارکنان این شرکت باشد.