مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا در سال ۷۲ با سرمایه گذاری مستقیم شرکت سایپا تاسیس شد. جایگاه این مرکز در ابتدای زنجیره توسعه محصولات به عنوان موتور محرک و جلوبرنده گروه سایپا و راهبر پروژه های توسعه محصول به ویژه در بخش خودروهای سواری است.


مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا اولین مرکز تحقیقات و طراحی خودرو دانش بنیان کشور می باشد

شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران، از سال 1388 افتخار یافت تا در قالب پروژه متعدد ارائه دهنده خدمات مختلفی شامل موارد زیر به این مرکز باشد:
 • طرح ریزی برنامه جامع سامانه های اطلاعاتی و تعیین فرصتهای بهبود این سامانه ها ( راه کار جامع بر اساس متدولوژی 8S2E)
 • طراحی و توسعه سامانه درخواست کالا مبتنی بر Sharepoint
 • مشاوره و همیاری فنی در زمینه در مورد معماری سامانه های اطلاعاتی
 • مشاوره و همیاری فنی در زمینه طراحی، توسعه و پیاده سازی چرخه مدیریت اطلاعات توسعه محصول (PDIFM)
 • مشاوره و همیاری فنی در زمینه سامانه های مدیریت منابع انسانی
 • مشاوره و همیاری فنی در زمینه طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعاتی تکوین (TakvinAutomation)
 • تأمین تجهیزات و سخت افزارهای مورد نیاز
 • زیر ساخت سامانه مدیریت اطلاعات پروژه(PD)
 • طراحی و توسعه «پرتال» معاونت طراحی و مهندسی
 • اجرای گام سوم چرخه بهبود سامانه های اطلاعاتی
 • طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعاتی آزمایشگاه های مرکز
 • طراحی و توسعه سامانه پیشنهادات سازمانی
 • پشتیبانی و نگهداری از تجیزات و چاپگرهای سازمان
 • ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری فناوری اطلاعات و ارتباطات